© 2020 created with webwavecms.com

Rejestracja telefoniczna/sms: 508 720 694

Rejestracja on line: info@teleporadarodzinny.pl

Pulsoksymetr to urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi.

W tym celu wykorzystuje metodę pulsoksymetrii , która mierzy stopień pochłaniania przez tkanki promieniowania o dwóch różnych długościach fal. Monitorowanie saturacji krwi przy użyciu pulsoksymetrów to aktualnie najlepsza metoda kontroli stanu pacjenta podczas izolacji domowej.

 

Metoda ta posiada jednak szereg ograniczeń . Wyniki zafałszowane  zdarzają się w przypadku nałogowych palaczy, zatrucia tlenkiem węgla, anemii, użycia niektórych substancji chemicznych czy obecności lakieru do paznokci. Pomiar saturacji powinien odbywać się w miejscach prawidło ukrwionych (palce dłoni, stopy, płatek ucha). Pomiary pulsoksymetrem dają także zafałszowane wyniki w stanach silnego wstrząsu pourazowego (gdy organizm zmniejsza przepływ krwi w kończynach) i hipotermii.
 
Pulsoksymetr jest bardzo czuły na ruch.  Już niewielki ruch może powodować zafałszowanie wyników.  Równie istotne jest prawidłowe ułożenie palca w układzie pomiarowym. Aby pulsoksymetr prawidłowo działał ilość światła docierającego do jego detektora z diod powinna być zdecydowanie większa niż ilość światła docierająca z otoczenia. 
 
Prawidłowa saturacja (SpO2) wynosi 95–98% (u osób >70. roku życia 94–98%).  Podczas tlenoterapii może zwiększyć się do 99–100% .
Za zdecydowanie nieprawidłowy przyjmuje się wynik SpO2 <90% . Spadek saturacji wymaga hospitalizacji pacjenta i zapewnienia mu wysokoprzepływowego dostępu do tlenu. 
 

 

 

Pulsoksymetr - jak działa?

05 listopada 2020